Mobiliteitsmonitor

Provincie Limburg heeft samen met het rijk en gemeenten een uitgebreid meetnet om het verkeer op het hoofdwegennet te registreren. De mobiliteitsmonitor biedt u toegang tot gedetailleerde gegevens die verkregen worden uit dit Limburgse verkeersmeetnet.

mobiliteitsmonitor2

Behalve de resultaten van verkeerstellingen geeft de monitor in bredere zin inzicht in de recente ontwikkeling van de personen- en goederenmobiliteit in Limburg.

De mobiliteitsmonitor wordt regelmatig geactualiseerd zodat u voortdurend over de meest recente gegevens kunt beschikken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken