Openbaar vervoer en Railagenda

Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs OV moet altijd een aantrekkelijke keuze zijn. Toegankelijk, comfortabel, duurzaam en veilig. Met goede aansluitingen, betrouwbare en actuele reisinformatie, duurzaam materieel én goede voorzieningen op de overstapplaatsen biedt het Limburgs OV reisgemak van deur-tot-deur voor iedereen die zich in Limburg en de Euregio wil verplaatsen. Zo draagt het OV bij aan een optimaal vestigingsklimaat en versterkt het de bereikbaarheid en de economie van onze provincie.
Binnen de Provincie is er een apart programma opgezet voor de grote ambitie op het gebied van OV en Spoor, namelijk het Programma OV/Railagenda. Onder dit programma valt de OV-concessie 2016-2031 en de (Inter)nationale Railagenda.

  • Openbaar vervoer

    OV in Limburg De Provincie Limburg wil dat alle Limburgers vaker én met plezier kiezen voor het OV. Met frequente, goede verbindingen, maatwerk voor speciale doelgroepen en slimme oplossingen voor de kleine kernen nodigt het Limburgs OV uit tot comfortabel reizen van deur-tot-deur. Ook als je de landsgrens overschrijdt. Betrouwbare en actuele reisinformatie aan de haltes zorgt ervoor dat de reiziger optimaal gebruik kan maken van het OV-aanbod. Goede voorzieningen op overstapplaatsen stimuleren het combineren van fiets, auto en OV. Bij de ontwikkeling van de speerpunten in het Uitvoeringsprogramma Overstappunten 2016-2019 is gezocht naar synergie met projecten uit de programma’s Stedelijke Ontwikkeling, Fiets, Sport en Toerisme en Recreatie. Met een duurzaam, samenhangend OV draagt de provincie Limburg bij aan een optimaal vestigingsklimaat en wordt de bereikbaarheid én de economie versterkt.

  • Wensbus

    Wensbus 06 De Wensbus (of Wensauto) is aanvullend vrijwilligersvervoer ondersteund door Provincie Limburg. Dit gebeurt met auto’s of bussen die geschikt zijn voor het vervoeren van maximaal 4 tot 8 personen. De Wensbus rijdt naar bestemmingen in kleine kernen, buurten en wijken die niet met het (regulier) openbaar vervoer bereikt kunnen worden. Het zijn gebieden met geen, of een laag gebruik van het openbaar vervoer.

  • (Inter)nationale Railagenda

    Railagenda Infrastructuur is geen doel op zich, maar een middel om mensen, landen en economieën met elkaar te verbinden. Om de economie te versterken en de agglomeratievoordelen te benutten die vanuit de unieke ligging van Limburg voor het oprapen liggen is bereikbaarheid cruciaal. De Railagenda richt zich dus niet alleen op Nederland, maar zeker ook op het aangrenzende buitenland. Een grensoverschrijdende perspectief is ook nadrukkelijk één van de uitgangspunten van het coalitieakkoord 2015-2019.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken