Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

Verkeersveiligheid is een provinciale taak omdat deProvincie Limburg ongeveer 500 kilometer weg in eigen beheer heeft. Veiligheid is heel belangrijk bij het beheer. De organisatie daarvan is een taak van verschillende afdelingen van de provincie.

Logo ROVLRegionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

http://www.rovl.nl/  

Belangrijkste taken/feiten

 1. Duurzaam veilige inrichting van wegen
 2. Verkeersonderwijs op scholen
 3. Richtlijnen voor niet-autosnelwegen
 4. Verkeershandhaving door de politie
 5. Voorrang voor bestuurders van rechts per 1 mei 2001 ingevoerd
 6. Voorlichting aan jonge automobilisten
 7. Maximum snelheid op 80 km/u wegen, voornamelijk provinciale wegen
 8. Jaarlijks circa 52.000 slachtoffers landelijk
 9. 3.300 verkeerslachtoffers jaarlijks in Limburg
 10. Aanpak van plekken waar gedurende 3 jaar tijd 6 of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden
 11. School-thuisroute van scholieren veiliger maken
 12. Gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid actueel houden
 13. Risicobenadering als instrument om te prioriteren
 14. Indeling van wegen zodat de inrichting van de weg overeenkomstig de functie en gebruik van de weg is. Gestreefd wordt naar uniformering in Nederland

Beschrijving activiteiten

Greep uit de producten:

 1. Provinciaal Mobiliteitsplan
 2. Productieplan Provinciale Wegen
 3. Bestuursovereenkomsten
 4. Beleidsnota natuur en landschap
 5. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (zie elders op deze site)

Daarnaast speelt de provincie een belangrijke rol in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg. In dit orgaan werken vele partijen samen om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal verkeersongevallen. Gedragsbeïnvloeding van de verkeersdeelnemers is daarbij het belangrijkste instrument. De organisatie vindt plaats door het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg, dat ondergebracht is binnen de provinciale afdeling Mobiliteit.

 

Greep uit de producten:

 1. Meerjaren Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid
 2. Jaarverslagen ROVL

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken