Verkeers- en vervoersplan

Mobiliteit: we hebben er allemaal, elke dag mee te maken. We verplaatsen ons naar het werk of naar school. Om boodschappen te doen of naar het sportveld te gaan. Om familie of vrienden te bezoeken of om te recreëren. Mobiliteit is zo belangrijk geworden, dat we feitelijk niet meer zonder kunnen.

VerkeerVervoer

De Provincie Limburg heeft een aantal taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo heeft de Provincie de zorg voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de regionale wegen, voor de verkeersveiligheid en voor het regionale openbaar vervoer per bus en trein.

Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma (PVVp) is op 12 december 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Het mobiliteitsbeleid van de Provincie Limburg is hiermee geactualiseerd; het vorige PVVp dateerde van 2006.

Het PVVp is een deeluitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat gelijktijdig door Provinciale Staten werd vastgesteld. Daarmee is het mobiliteitsbeleid volledig afgestemd met de andere relevante provinciale beleidssectoren.

Alle tekst- en kaartwijzigingen die door PS zijn vastgesteld zijn verwerkt in het definitieve rapport, dat hieronder is te downloaden.

Contactpersoon PVVp: dhr. M. Onnen, e-mailĀ mek.onnen@prvlimburg.nl, cluster MobiliteitĀ 

Downloads

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken