Huis voor de zorg

Het Huis voor de Zorg is een provinciale organisatie die zich inzet voor (de belangen van) zorgvragers in Limburg. In het Huis voor de Zorg hebben negen organisaties die specifieke zorgvragers vertegenwoordigen hun krachten en activiteiten gebundeld. Het gaat hierbij o.a. om ouderenorganisaties en organisaties van mensen die van geestelijke gezondheidszorg gebruik maken of een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Ook mantelzorgers hebben zich in het Huis voor de Zorg georganiseerd. Het Huis voor de Zorg is een van de huizen die de Provincie Limburg in stand houdt en financieel ondersteunt. Dat gebeurt op basis van een meerjarig beleidskader dat de basis vormt voor een jaarlijks werkplan.

 

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken