Maatschappelijke organisaties

Het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 is een verdere invulling van het coalitieakkoord op het terrein van maatschappelijke organisaties en geeft antwoord op de vraag hoe de Provincie samen met de maatschappelijke organisaties maatschappelijke vraagstukken gaat oppakken.

 

Documenten

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken