Uitvoeringsprogramma Koers voor een vitaler Limburg

Met de Sociale Agenda koersen wij op een vitaler Limburg. Wij hebben de ambitie een trendbreuk te bewerkstelligen en willen in deze coalitieperiode de eerste stappen zetten om in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen1. Wij kunnen en willen hierin waar nodig gemeenten, ondernemers / instellingen en kennisinstellingen ondersteuning bieden voor die initiatieven waar sprake is van duurzame sociale structuurversterking. In voorliggend Uitvoeringsprogramma worden de eerste jaren van uitvoering (2016 en 2017) geconcretiseerd.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken