Levensloopbestendig wonen

De thema’s welzijn en zorg zijn vaak verbonden met wonen. Het aantal ouderen neemt onder invloed van de vergrijzing sterk toe. Aangezien ouderen relatief vaak een zorgvraag hebben, neemt het aantal zorgbehoevenden ook toe. De ontwikkeling om zorgbehoevenden steeds langer thuis te laten blijven wonen, zorgt ervoor dat de vraag naar zorggeschikte en levensloopbestendige woningen toeneemt.

  • Stimuleringslening Duurzaam Thuis

    17 januari 2017

    Huis in handen cover_275 Het is goed om uzelf de vraag te stellen: Wil ik later in mijn eigen woning blijven wonen, en kan dat dan ook? Wellicht wilt u preventieve woningaanpassingen doen waarbij het accent in eerste instantie meer op ‘comfort’ ligt en minder op ‘zorg’. Het gaat dan om de wensen van nu, met aandacht voor de wensen in de toekomst.

  • Onderzoek 'Wonen met zorg in beeld'

    16 januari 2017

    levensloopbestendig wonen met welzijn en zorg Het onderzoek 'Wonen met zorg in beeld' (2012) is een pilot om het aspect 'wonen met zorg' in de Woonmonitor op te kunnen nemen. De woonmonitor bevat veel informatie over de Limburgse woningmarkten en dient als belangrijk onderdeel van de basis voor beleidsvorming over wonen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken