Regionale structuurvisies wonen

Om de kwalitatieve en kwantitatieve woningmarktopgave in Limburg goed op te pakken is het belangrijk dat er sprake is van onderlinge afstemming tussen gemeenten. Hierin vervult de Provincie Limburg een belangrijke taak.

Sinds 16 januari 2015 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 actief. Het POL dient als basis voor het opstellen van drie structuurvisies (Noord, Midden en Zuid) op het gebied van wonen.

Doel van deze structuurvisies is om samen met alle partners in de regio’s te bereiken dat de juiste woningen op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar komen. Deze structuurvisies zijn inmiddels regionaal vastgesteld.

Zo is er nu een stelsel van instrumenten voor gemeentelijk woonbeleid dat geldt als uitwerking van POL2014 en een maatwerkinvulling geeft aan de beoogde transformatie van de woningmarkt per regio. In maart en april 2016 hadden alle gemeenten per regio in bestuursafspraken al vastgelegd dat ze uitvoering zullen geven aan deze structuurvisies en elkaar daar waar nodig ook op aanspreken. Bij dat aanspreken hoort een borging via de Omgevingsverordening Limburg.

 

Noord

De Structuurvisie Wonen Noord-Limburg is in april 2016 door de samenwerkende gemeenten vastgesteld. In deze structuurvisie is de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld ‘Wonen’ in de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray) vastgelegd.

De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve opgave van deze gemeenten op het gebied van volkshuisvesting. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Noord-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte.

 

Midden

De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg is regionaal vastgesteld op 18 december 2014. De structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is de basis voor het geven van sturing aan en voeren van regie over het in de regio Midden- Limburg te voeren beleid op het vlak van wonen, zorg en woonomgeving. De Visie is een vervolg op de 2 regionale woonvisies (Midden- Limburg Oost en Weerterkwartier voor de periode 2010 t/m 2014. De nieuwe en regionaal vastgestelde structuurvisie is een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de actuele en de te verwachten demografische en economische ontwikkelingen.

 

Zuid

De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (pdf, 1 MB) is een gezamenlijke, Zuid-Limburgse ruimtelijke visie op de woningmarkt en is opgesteld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal vanuit het besef dat ruimtelijke ontwikkelingen in één gemeente direct invloed hebben op andere gemeenten.

De Structuurvisie is inmiddels vastgesteld door zeventien van de achttien Zuid-Limburgse gemeenten.

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt een verdeling gemaakt naar 3 subregio’s:

  • Westelijke Mijnstreek: gemeenten Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen.
  • Maastricht Mergelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.
  • Parkstad Limburg: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Een korte samenvatting van de Structuurvisie is ook beschikbaar in het Duits (pdf, 39 KB), Engels (pdf, 36 KB)en Frans (pdf, 41 KB)

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken