Startersregeling

Koopstarters kunnen ter overbrugging van het verschil van aankoopkosten van een woning en het bedrag (hypotheek) dat de starter op basis van zijn/haar huidige inkomen maximaal kan lenen een starterslening aanvragen.

De regeling vergroot de toegankelijkheid van de koopsector voor starters draagt indirect bij aan de doorstroming op de woningmarkt en aan vermindering van de druk (en wachtlijsten) in de huursector.

Combinatielening

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide delen heeft de starter de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van de Starterslening ‘betaalt’ de starter de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar op. Na deze periode van 3 jaar betaalt de starter (in principe) rente en aflossing en worden zowel de Starterslening als de Combinatielening afgelost.

Het budget voor het verstrekken van startersleningen wordt via de gemeenten (25%) en de Provincie (75%) beschikbaar gesteld.
 

Looptijd

De Startersregeling loopt (in principe) tot en met 31 december 2019 waarbij jaarlijks bezien wordt of de regeling nog langer noodzakelijk is.
 

Aanvraag via gemeente

Het aanvragen van een starterslening verloopt via de gemeente. De lening wordt verstrekt via SVn.

De provinciale richtlijn inzake de maximale koopprijs is € 173.000,- met een maximaal leenbedrag van € 37.000,-. In afstemming met de gemeenten kunnen andere bedragen gelden.

Bekijk dit overzicht mogelijkheden startersregeling per gemeente (pdf, 6 MB)of kijk op de website van SVn om te zien of uw gemeente deelneemt aan de startersregeling en wat de bijbehorende voorwaarden zijn.
 

Verstrekte leningen

Tot en met het tweede kwartaal van 2017 zijn in Limburg 2.327 startersleningen verstrekt. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode 2016 tot en met juni 2017 7,3 % van de Limburgse koopstarters gebruik heeft gemaakt van een starterslening.

Grafiek aantal startersleningen

 

Met vragen kunt u contact opnemen met wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken