Transitiefonds Limburgse Woningmarkt

Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is door de Provincie Limburg ontwikkeld om de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug te geven.De Limburgse woningmarkt is momenteel niet, of onvoldoende, in beweging en er is een onbalans tussen vraag en aanbod.
Het transitiefonds vormt een kader waarbinnen een aantal instrumenten zijn vastgelegd om projecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan het verbeteren van de woningmarkt financieel te ondersteunen. Het Transitiefonds heeft zijn doel bereikt wanneer er weer sprake is van dynamiek op de woningmarkt en vraag en aanbod meer in balans zijn.

 • Instrumenten en doelstellingen

  15 juni 2017

  Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt bestaat uit verschillende compartimenten met elk zijn eigen doelstellingen en voorwaarden. Projecten die een bijdrage leveren aan de aanpak van de transitieopgave op de Limburgse woningmarkt kunnen in aanmerking komen voor provinciale ondersteuning via een van de compartimenten van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

 • Leningen en garanties zakelijke initiatieven

  20 juli 2015

  Zakelijke initiatiefnemers kunnen, mits ze een bijdrage leveren aan de transitieopgave voor de Limburgse woningmarkt, in aanmerking komen voor een lening of garantie uit het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt.

 • Duurzaam Thuis

  13 november 2017

  Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Dit vergt investeringen en daarbij kunnen inwoners van de provincie Limburg vanaf 16 januari 2017 ondersteuning krijgen. Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

 • Financiële arrangementen

  11 april 2017

  De veranderingen op het gebied van bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling hebben grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. Principes en methoden die ten tijden van bevolkingsgroei toepasbaar waren, zijn niet meer mogelijk. De regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg hebben de samenwerking met BZK & RVOB gezocht om oplossingen te vinden voor de omvangrijke problematiek op de vastgoedmarkt ten gevolge van de demografische ontwikkelingen. In deze samenwerking is gezocht naar nieuwe integrale en samenhangende arrangementen. Dit heeft bijgedragen aan het opstellen van het transitiefonds.

 • Contact

  Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, stuur dan een e-mail naar transitiefonds@prvlimburg.nl. Wij nemen uw vraag binnen twee werkdagen in behandeling.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken