Commissaris van de Koning/ Gouverneur

De Commissaris van de Koning, in Limburg ook wel Gouverneur genoemd, wordt voor perioden van zes jaar benoemd door de Kroon (de Koning en Ministers). Hij doet onder meer aanbevelingen voor de benoeming van burgemeesters, adviseert over koninklijke onderscheidingen, is betrokken bij politiebijstand voor handhaving van de openbare orde, coördineert bij rampen waarbij meer gemeenten zijn betrokken en behartigt de belangen van de provincie in tal van zaken. De Commissaris van de Koning bereidt bezoeken van het Koninklijk Huis aan de provincie voor. De Commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten én van Gedeputeerde Staten. Daarnaast is de Commissaris van de Koning vooral ook ambassadeur van Limburg. Hij vertegenwoordigt onze provincie bij officiële gelegenheden in binnen- en buitenland. En onderhoudt de contacten met onze grensregio’s, Brussel en Den Haag.

Zoeken

Uitgelicht

Gouverneur

In Limburg wordt de Commissaris van de Koning ook wel 'Gouverneur' genoemd. Vanaf 1616 tot 1794 woonden de militaire Gouverneurs van de vesting Maastricht in een ambtswoning genaamd 'Gouvernement'. In datzelfde huis ging in de tijd van Koning Willem I de 'Gouverneur des Konings’ wonen. Het huis bleef gewoon 'Gouvernement' heten. De Provinciale Wet uit 1850 verving de titel van 'Gouverneur' door 'Commissaris'. De Commissaris des Konings bleef echter in het Gouvernement wonen en gewoontegetrouw werd de Commissaris des Konings nog 'Gouverneur' genoemd. En bleef door de jaren heen zo genoemd.
De gebouwen die daarna voor het Provinciaal Bestuur zijn gebouwd hebben ook de naam 'Gouvernement' gekregen. Zowel het Gouvernement aan de Bouillonstraat (1934), nu hoofdzetel van de Universiteit Maastricht, als het in 1986 geopende Gouvernement aan de Maas in Randwijck.

Lees verder

Zoeken