Beschermheerschappen

 • Belgisch Nederlandse Vereniging Maasland (BENEV Maasland)

  20 maart 2015

  De eerste Belgisch-Nederlandse Vereniging werd begin jaren vijftig opgericht in Antwerpen met als doel het streven naar een nauwe en vriendschappelijke samenwerking en naar al wat een goede verstandhouding tussen België en Nederland teweeg kan brengen en verstevigen.

 • Beschermheer Veldeke Limburg

  23 februari 2016

  De vereniging Veldeke Limburg werd in 1926 opgericht te Maastricht. Het doel was en is de instandhouding en bevordering van de Limburgse dialecten. Het woord V.E.L.D.E.K.E., een verwijzing naar de eerste Maaslandse dichter wiens werk is overgeleverd, werd gezien als een letterwoord: Voor Elk Limburgs Dialect Een Krachtige Eenheid. Die eenheid was/is Veldeke.

 • BNMO afdeling Limburg Midden/Noord en BNMO afdeling Limburg Zuid

  12 juni 2015

  De BNMO is de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers. Deze werd in 1945 opgericht door de Nederlandse militaire slachtoffers en weduwen van militairen van de Tweede Wereldoorlog.

 • Bond der Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)

  20 maart 2015

  De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) is een koepelorganisatie van en voor carnavalsverenigingen uit de Nederlandse Provincie Limburg. Jaarlijks wordt onder auspiciën van de BCL een groot carnavalstreffen georganiseerd om carnavalsverenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en elkaar te tonen op welke wijze men carnaval in de diverse regio's viert.

 • Euriade-project ‘Jeugd in dialoog'

  13 september 2017
 • Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht 1825

  10 augustus 2016

  In 1825 besloten enkele Maastrichtse notabelen om samen muziek te gaan maken en richtten de 'Societé d’Harmonie' op. Nadat Koning Willem II hen in 1846 als eerste harmonie het predicaat Koninklijk verleende, ging men verder als de Koninklijke Harmonie van Maastricht 1825. Koning Willem II en opvolgende leden van het Koningshuis waren beschermheer van de vereniging.

 • Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar (Buitengewoon Ere-President)

  20 maart 2015

  Op 23 juli 1883 werd de zangvereniging Mastreechter Staar opgericht, een naam die, vertaald uit het Maastrichts, 'Ster van Maastricht' betekent en verwijst naar de ster in het wapen van Maastricht. Het eerste aansprekende resultaat behaalde de Staar in 1886: de eerste prijs in de eerste afdeling van een Provinciale wedstrijd te Valkenburg.

 • Koninklijke Zangvereniging Venlona

  10 augustus 2016

  De Koninklijke Zangvereniging Venlona is opgericht op 20 augustus 1900 door de toenmalige organist van de Venlose St. Martinuskerk, Willy Geyr en een aantal geestverwanten. Al bij het eerste concert op 13 februari 1901 telde Venlona 115 leden.

 • Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM)

  20 juni 2012

  De Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) is een provinciale koepelorganisatie waarbij 270 Limburgse blaasmuziekverenigingen en een twintigtal drumbands zijn aangesloten. De LBM zorgt onder andere voor de belangenbehartiging van de aangesloten verenigingen en richt zich op een bloeiend cultureel-maatschappelijk leven in Limburg.

 • Maastrichtse Verkennersband

  20 maart 2015

  De Maastrichtse Verkennersband (Show- and Marchingband MVB) werd in 1953 opgericht als scoutingband en heeft zich in de loop van de vorige eeuw opgewerkt naar de top van de mars- en showwereld.

 • Nederland-Amerika Instituut Limburg

  16 augustus 2016

  Het Nederland-Amerika Instituut Limburg (NAIL) is in 1952 opgericht om de na-oorlogse betrekkingen tussen de Verenigde Staten van Amerika te bevorderen en te versterken.

 • Oranjecomité Maastricht

  20 maart 2015

  Op 12 juli 1949 werd, met ‘warme ondersteuning’ van burgemeester mr Willem baron Michiels van Kessenich, te Maastricht de “Oranjevereniging Maastricht” opgericht. Het was alweer de vijfde Oranjevereniging sinds in 1922 de eerste uit en door burgers samengestelde vereniging het licht zag. In 1973 werd die Oranjevereniging omgezet in een stichting, de Stichting Oranjecomité Maastricht.

 • Philharmonie zuidnederland

  20 maart 2015

  Philharmonie zuidnederland ontstond in 2013 door de fusie van het Limburgs Symphonie Orkest (1883) en het Brabants Orkest (1949). Met 110 formatieplaatsen is het orkest het grootste regionale orkest en een van de grootste nationale orkesten.

 • Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV)

  20 maart 2015

  De Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) werd op 11 september 1962 opgericht als een samenwerkingsverband van de zestien grote Limburgse Stadscarnavalsverenigingen. Met respect voor de tradities van elke afzonderlijke carnavalsvereniging is haar doel de instandhouding en bevordering van carnaval als een uiting van de levendige Limburgse volkscultuur en folklore.

 • Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten

  20 maart 2015

  De Stichting Adoptiegraven Amerikaanse Begraafplaats Margraten is in 2002 opgericht en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om het graf van een gesneuvelde bevrijder of een naam op de Muur van de Vermisten op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten te adopteren.

 • Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial

  20 maart 2015

  Op de Amerikaanse begraafplaats te Margraten liggen meer dan 8.000 Amerikaanse militairen begraven die gedurende de Tweede Wereldoorlog voor de bevrijding van Europa hun leven gaven. Ter nagedachtenis en als eerbetoon hebben de gemeente Margraten en de Provincie Limburg in 2006 het initiatief genomen jaarlijks een requiemuitvoering te laten verzorgen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken