Portefeuille

De Commissaris van de Koning heeft een aantal eigen taken. De grondwet schrijft voor dat hij belast is met de uitvoering van 's konings bevelen. Voorbeelden daarvan liggen op het terrein van openbare orde en veiligheid in de provincie, het opstellen van aanbevelingen voor de benoemingen van burgemeesters en commissarissen van politie. Hij adviseert inzake de koninklijke onderscheidingen. Verder vergezelt hij leden van het Koninklijk Huis bij hun bezoeken aan de provincie, en is hij de contactpersoon voor de vertegenwoordigers van andere landen (ambassadeurs en consuls). Ook schrijft zijn ambtsinstructie hem voor met regelmaat de gemeenten te bezoeken en indien nodig aan de minister of aan Gedeputeerde Staten verslag uit te brengen.

Portefeuille

  • Algemene- Juridische aangelegenheden
  • Openbare orde en Veiligheid
  • Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
  • Co√∂rdinatieInternationalisering
  • Communicatie, Public Affairs, Branding
  • Strategie

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken