De heer D.M.M.T. (Daan) Prevoo (SP)

Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen

Portefeuille

Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Wonen
(3de plv. CdK)

 • Energie
 • Asbestsanering
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Mijnschade en Mijnwater
 • Volkshuisvesting / Wonen
 • Demografie
 • Waterveiligheid
 • Waterketenbeleid / Waterschappen
 • Handhaving Ontgrondingen
 • Handhaving WABO
 • Arbeidsmigranten
 • Toezicht gemeenten: huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders)

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Munstergeleen
Geboortejaar: 1963
Geboorteplaats:  Munstergeleen

Opleiding

 • VWO- Serviam Lyceum Sittard
 • Studie Rechten- Universiteit Maastricht (ongediplomeerd)
 • HEAO – Eindhoven (ongediplomeerd)

Loopbaan

 • Statenlid/fractievoorzitter SP (2007- 2015)
 • Projectmanager cultuur & welzijn, creatieve industrie (2006- 2015)
 • Kwartiermaker/Directeur Poppodium De Nieuwe Nor (2003-2006)
 • Directeur opleidingsinstituut voor arbeidsreïntegratie (2002-2003)
 • Coördinator Maatschappelijke Opvangvoorzieningen Limburg (1999-2002)
 • Agogisch Werker (Sociaal-cultureel) (1990-1999)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid IPO-adviescommissie Regionale Economie en Energie
 • Lid IPO-adviescommissie Milieu
 • Lid IPO-adviescommissie Water
 • Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas
 • Lid Stuurgroep Delta Maas
 • Lid Stuurgroep Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)
 • Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)
 • Voorzitter Stuurgroep Waterpanels
 • Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) (indien voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas)
 • Lid Raad van Toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland
 • Lid Raad van Toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
 • Voorzitter Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
 • Voorzitter commissie AWACS Limburg
 • Voorzitter Milieucommissie Luchthaven Maastricht
 • Lid stuurgroep Het Groene Net
 • Lid Stuurgroep Duurzame Energie Centrale Limburg (DECL)
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid stuurgroep Platform Ketensamenwerking Zuid
 • Lid Dagelijks Bestuur Nazorgfonds

In de portefeuille van gedeputeerde Prevoo zit een aantal deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders WML
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterschapsbank NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgs Energiefonds (LEF)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Zoeken

Uitgelicht

PrevooDaan_165x222

Weblog

Via deze blog laat ik af en toe mijn licht schijnen op onderwerpen die ik in mijn werk tegenkom en die ik interessant of juist onbegrijpelijk vind.

Zoeken