De heer E. (Eric) Geurts (PvdA)

Gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme

Portefeuille

Gedeputeerde Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme
(5de plv. CdK)

 • Toerisme en recreatie
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Tweede vertegenwoordiger AVA IBA
 • Maasplassen
 • Nature Wonder World
 • Provinciale wegen (incl. Buitenring, N280, PVVP)
 • Fietsinfrastructuur
 • Verkeersveiligheid
 • Schutterijwezen
 • Ruimte voor Ruimte

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Brunssum
Geboortejaar: 1970
Geboorteplaats:  Brunssum

Opleiding

1988: Havo, Romboutscollege te Brunssum
1993: Hogere Technische School - Chemische Technologie, Hogeschool Heerlen te Heerlen
1993: Post HBO Materiaalkunde, Hogeschool Heerlen te Heerlen
1995: Post HBO Milieukunde, Hogeschool Zuyd te Heerlen
1995 tot heden: diverse cursussen zoals  project management, grondpolitiek enz.

Loopbaan

2006 tot 2015 - Gemeente Brunssum te Brunssum
Functie: Wethouder  (loco- burgemeester 2006 – 2010 en 2014 - heden)
Portefeuille o.a.: Ruimtelijke ordening,  Volkshuisvesting, Stedenbouw, Verkeer, Beheer openbare ruimte, Grote projecten, Wijkgericht werken (2006 -2010), Parkstad Limburg (2010 – 2014).

1999 tot 2006 - Parkstad Limburg te Heerlen
Functie:  Strategisch beleidsmedewerker, o.a. verantwoordelijk voor regionale milieusamenwerking, programma  vitaal platteland, regionaal mobiliteitsplan, beleidsmatige aansturing van de regionale reinigingsdienst Rd4

1994 tot 1999 - Gemeente Heerlen, Dienst Stadsontwikkeling te Heerlen
Functies: Vergunningverlener en handhaver in het kader van de Wet Milieubeheer (1994 tot 1996)
                Coördinator grondstromen (1996 tot 1999)

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep Oostflank Brunssum / Nature Wonder World (NWW)
 • Lid Bestuurlijk Werkgroep Ontwikkelassen N280
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring
 • Voorzitter Bestuurlijke Werkgroep ontwikkelas Weert-Roermond
 • Lid stuurgroep Beter Benutten Maastricht Bereikbaar

In de portefeuille van gedeputeerde Geurts zit een deelneming. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • 2e lid Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders IBA (Parkstad)

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen
 

 

Zoeken

Uitgelicht

GeurtsEric_165x222

Zoeken