Burgerparticipatie

Een van de belangrijke functies van het Limburgs Parlement is de volksvertegenwoordigende functie. Met andere woorden: goed luisteren naar wat de burger te zeggen heeft. Het Limburgs Parlement moet hier actief mee omgaan. Om hieraan invulling te geven worden in de provincie regelmatig themabijeenkomsten, werkbezoeken, conferenties en bijvoorbeeld hoorzittingen georganiseerd.
Daarnaast kunnen burgers invloed uitoefenen op de besluitvorming in het Limburgs Parlement via het zogenaamde burgerinitiatief (11a), het spreekrecht (11b) voor de burger en sinds maart 2012 ook via het Referendum.

 • Burgerinitiatief

  21 april 2017

  Het burgerinitiatief geeft u als burger het recht om zelf bepaalde onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen alle ingezetenen én belanghebbenden, ongeacht leeftijd en nationaliteit een burgerinitiatief indienen en daarmee een onderwerp of voorstel op de agenda krijgen van het Limburgs Parlement.

 • Spreekrecht

  20 juni 2017

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Onder externen worden onder andere begrepen burgers, belangen-/maatschappelijke organisaties, andere overheidsorganisaties en bedrijven.
  Het spreekrecht externen staat niet open voor leden van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten, Statenfracties en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen voor zover zij uit hoofde van hun functie gebruik zouden willen maken van het spreekrecht externen.

 • Referendum

  21 februari 2017

  Sinds maart 2012 is het voor burgers in Limburg mogelijk om op eigen initiatief een referendum te houden over een onderwerp waarover het Limburgs Parlement een beslissing kan nemen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken