Contact Griffie en Provinciale Staten

Provinciale Staten

Een brief aan Provinciale Staten richt u aan:

Provinciale Staten Limburg

Postbus 5700

6229 GA  MAASTRICHT

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met Statenleden.

Griffie

De Griffie is binnen de provinciale organisatie belast met de ondersteuning en advisering van Provinciale Staten. 

Aan het hoofd van de Griffie staat de griffier, mevrouw drs. J.J Braam.

De Griffie is op werkdagen te bereiken via 043 - 389 7839. Mailen kan ook: staten@prvlimburg.nl.  

Contactgegevens voor Provinciale Staten en Griffie: 
Provincie Limburg

Provinciale Staten (of Griffie) 
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel.: +31 (0)43 389 7839
fax: +31 (0)43 389 8833
e-mail: staten@prvlimburg.nl  

Bereikbaarheid en parkeren

Informatie over bereikbaarheid en parkeren zie onderstaande plattegrond.

Plattegrond Gouvernement

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken