Afscheidsvergadering Limburgs Parlement op woensdag 25 maart 2015

Tijdens deze bijzondere vergadering wordt afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten van de zittingsperiode 2011-2015.
Deze Statenvergadering is openbaar en start om 14:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Op de voorlopige agenda staat onder meer, naast het afscheid nemen van de huidige Statenleden, het aanbieden van het overdrachtsdocument door de voorzitter of diens plaatsvervanger van het Presidium aan de voorzitter van Provinciale Staten.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De volledige agenda en stukken kunt u hier inzien, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Deze vergadering is live te volgen via de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken