Afscheidsvergadering Provinciale Staten 2011-2015

Tijdens een bijzondere vergadering van Provinciale Staten is op 25 maart 2015 afscheid genomen van de leden van Provinciale Staten, zittingsperiode 2011-2015. Aan 2 scheidende Statenleden werd een koninklijke onderscheiding toegekend. Er volgde een positief advies over de toelating tot Provinciale Staten van alle 47 nieuw gekozen Statenleden. Het overdrachtsdocument uit de Statenperiode 2011-2015 werd aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, Gouverneur Bovens.

Overdrachtsdocument

Door dhr. Frische, plaatsvervangend voorzitter van het Presidium, werd aan Gouverneur Bovens het overdrachtsdocument aangeboden met het verzoek om dit op 26 maart a.s. aan te bieden aan de nieuwe Provinciale Staten. Dit document bevat adviezen t.a.v. het functioneren van Provinciale Staten en benoemt een aantal prioritaire dossiers.

Rapportage onderzoek geloofsbrieven in verband met besluit toelating tot Provinciale Staten 2015-2019

De geloofsbrieven van de op basis van de verkiezingsuitslag gekozen 47 Statenleden werden voorafgaand aan de vergadering door 2 commissies, onderzocht waarna beide commissies tijdens de Statenvergadering rapporteerden over hun bevindingen. Zij gaven Provinciale Staten een positief advies omtrent de toelating tot Provinciale Staten van alle 47 benoemde Statenleden. Dhr. Bosch als voorzitter van commissie 1, gaf als bijzonderheid aan dat naar aanleiding van de opgave van nevenfuncties van dhr. Geurts is geadviseerd om diens lidmaatschap in de PCOL (Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg) op te zeggen. Inmiddels is dit ook gebeurd. Verder gaf mw. Brugman als voorzitter van commissie 2 het advies om de commissie Integriteit uit Provinciale Staten in de toekomst een taak te geven bij de controle van geloofsbrieven. Dit gezien het belang dat Provinciale Staten een totaal overzicht behouden van openbare betrekkingen, nevenfuncties en financiële belangen van leden van Provinciale Staten.

Afscheid

Gouverneur Bovens dankte de Statenleden voor hun inbreng in de afgelopen zittingsperiode 2011-2015 en noemde daarbij een aantal behaalde resultaten, zoals de ‘warme’ overdracht van de jeugdzorg, de keuze van de nieuwe openbaar vervoerder per december 2016, de besluiten omtrent Buitenring Parkstad Limburg, Maastricht Aachen Airport, campusontwikkeling en de doorstart van Nedcar. Verder benoemde dhr. Bovens de inzet van deze Staten op de versterking van de internationale reputatie van de provincie Limburg en de versterking van de eigen onderzoeksfunctie, de primeur van het 1e verantwoordingsdebat en recent de benoeming van de externe adviseur Integriteit.
Van de thans 47 zittende Statenleden keren er 28 niet terug. Dhr. Bovens richtte een persoonlijk afscheidswoord tot alle vertrekkende Statenleden. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de vicevoorzitter van Provinciale Staten, dhr. Van Bilsen, waar hij altijd op kon rekenen, zowel bij zijn afwezigheid tijdens Statenvergaderingen als bij representatieverplichtingen. Daarom bood dhr. Bovens hem het eerste exemplaar van het speciaal voor deze gelegenheid door kunstenares Esther de Bont ontworpen afscheidsgeschenk aan.

Koninklijke onderscheidingen

2 van de afscheidnemende Statenleden kregen op grond van het feit dat zij na 12 jaar volksvertegenwoordiging uit hun functie stappen een koninklijke onderscheiding. Zowel mw. Medendorp als mw. Van den Beuken-Roeven werden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken