Appie Drielsma maakt busteportret van koning Willem-Alexander voor de Statenzaal

De Commissie Beeltenis van de Koning uit Provinciale Staten heeft unaniem besloten de opdracht voor het maken van een busteportret van koning Willem-Alexander te gunnen aan de Limburgse kunstenaar Appie Drielsma.
Na voltooiing van het kunstwerk in de loop van 2014 wordt het geplaatst in de Statenzaal van het Gouvernement.

Commissie Beeltenis van de Koning

In oktober 2013 werd door Commissaris van de Koning, dhr. T. Bovens, een Commissie Beeltenis van de Koning ingesteld. De keuze van een beeltenis van het staatshoofd is de directe verantwoordelijkheid van Provinciale Staten, omdat deze in de Statenzaal gesitueerd wordt.
De taak van deze commissie is het vaststellen van uitgangspunten voor een beeltenis van de Koning in de Statenzaal, de keuze van een kunstenaar en het toezien op de uitvoering van de opdracht.
Het aanbrengen van een beeltenis van de Koning in openbare ruimten zoals de Statenzaal in het Gouvernement is geen wettelijke verplichting maar een aanbeveling van de Rijksvoorlichtingsdienst.
De commissie wordt voorgezeten door dhr. Bovens, voorzitter van Provinciale Staten, en bestaat verder uit de Statenleden de heren Van den Akker, Heemels (later vervangen door Statenlid Prevoo) en mw. Medendorp. Als adviseurs waren betrokken de Statengriffier mw. Braam, gedeputeerde dhr. Lebens en dhr. Himmelreich, conservator van de Provincie Limburg.

Uitgangspunten en atelierbezoeken

De commissie formuleerde een aantal uitgangspunten voor de in aanmerking komende kunstenaars.
Zo werd van de kunstenaar geëist dat hij/zij een oeuvre van bewezen kwaliteit heeft opgebouwd en dat hij/zij een directe band heeft met Limburg. Daarnaast dient de kunstenaar een visie te hebben op de uitstraling van een beeltenis in onze tijd. Voor wat betreft de vormgeving werd als uitgangspunt bepaald dat de koning fysiek herkenbaar dient te zijn, het werk een eigen(tijds) karakter dient uit te stralen en in zijn geheel een uniek visueel ijkpunt dient te vormen in de huidige Statenzaal.
Op grond van deze uitgangspunten vond een eerste schifting van kandidaten plaats waarna de commissie een aantal oriënterende atelierbezoeken aflegde.
Uiteindelijk heeft de commissie zich laten overtuigen en unaniem besloten om de opdracht voor het maken van het busteportret van koning Willem-Alexander te gunnen aan Appie Drielsma.

Appie Drielsma

Appie Drielsma (Maastricht, 03-11-1937) is een Nederlandse beeldhouwer. In Maastricht volgde hij, aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool (1957-1959) bij Albert Meertens en aan de Jan van Eyck Academie (1959-1963) bij Fred Carasso, zijn opleiding tot beeldend kunstenaar. Hij was docent in Tilburg en Maastricht. Hij had exposities in onder meer Parijs, Bonn, Heidelberg, Rotterdam en Tilburg. Hij werkt in brons, aluminium, steen, roestvrij staal, hout, beton en keramiek.
Vanaf zijn eerste jaren als zelfstandig beeldhouwer maakt hij zowel constructivistisch als plastisch werk. Wat het constructieve werk aangaat, oogstte hij veel bewondering voor het door hem ontworpen Nederlandse gedenkteken in het voormalige concentratiekamp Mauthausen. Iets ten noorden van het Gouvernement staat langs de Maas het fraaie Old Hickory Monument.

Statenzaal Gouvernement

De commissie stelde vast dat het werk geplaatst dient te worden in de Statenzaal op dezelfde plek als indertijd (1985) het portret van koningin Beatrix bij de inrichting van het nieuwe Gouvernement.
‘De commissie heeft er het volste vertrouwen in dat de Statenzaal in de loop van 2014 verrijkt zal zijn met een sprekend portret van de moderne vorst, die de juist aangetreden koning Willem-Alexander zal zijn’, aldus het juryrapport van de commissie.

Wie zich in Drielsma’s oeuvre wil verdiepen, kan terecht in de expositie, die – overigens – op dit moment in de centrale hal van het Gouvernement te bezichtigen is.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken