Beëdiging van de heer J.M.T. (John) Heuvelings

Tijdens de Statenvergadering van 9 oktober 2015 werd de heer J. Heuvelings geïnstalleerd als Statenlid. Hij is binnen de fractie van de VVD de opvolger van Statenlid Lau van Bilsen, die op 21 augustus 2015 als gevolg van ziekte overleed.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en het positieve advies daarover van de Commissie van onderzoek geloofsbieven uit het Limburgs Parlement, volgde de beëdiging door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten.

De heer Heuvelings werd op 26 mei jl. ook al geïnstalleerd als Statenlid, toen om te voorzien in de vervanging van Statenlid Van Bilsen in verband met diens tijdelijke ontslag als gevolg van zijn ziekte. 

De heer Heuvelings is woonachtig in Venlo.

Bovens feliciteert Heuvelings

Voorzitter Bovens feliciteert Statenlid Heuvelings.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken