Benoeming en beëdiging bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Gezamenlijk besluit Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant

In de respectievelijke vergaderingen vandaag van Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant gingen de Staten akkoord met de benoeming van de heer prof. dr. M. Vermeulen tot bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer, de gezamenlijke rekenkamer van Provinciale Staten van beide provincies.
Deze benoeming past binnen het kader van het rooster van benoeming en aftreden van de bestuursleden. De beëdiging van de heer Vermeulen vond plaats tijdens de Statenvergadering door de Commissaris van de Koning, de heer Bovens.

beëdiging hr. Vermeulen ZRK

 De Zuidelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken