Benoeming en beëdiging van de heer Sietsma als bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer

Gezamenlijk besluit Provinciale Staten van Limburg en Noord-Brabant

Provinciale Staten van Limburg gingen akkoord met de benoeming van de heer drs. H.H. (Herman) Sietsma  tot bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer, de gezamenlijke rekenkamer van Provinciale Staten van de provincie Limburg en Noord-Brabant. Provinciale Staten van Noord-Brabant namen dit besluit eerder al in hun vergadering van 22 januari jl.


De beëdiging van de heer Sietsma vond plaats tijdens de Limburgse Statenvergadering op 5-2-2016 door de Commissaris van de Koning, de heer Bovens.
De benoeming geldt voor een periode van 6 jaren. De heer Sietsma is de opvolger van de heer Markensteijn die vanwege gezondheidsredenen per 1-5-2015 zijn functie had neergelegd en inmiddels is overleden.

Beëdiging Sietsma

Beëdiging van bestuurlid Zuidelijke Rekenkamer de heer Sietsma door de heer Bovens

De Zuidelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken