Bijzonderheden extra Statenvergadering inzake doorstart NedCar

Het Limburgs Parlement toonde zich vandaag eensgezind en sprak volledige steun uit aan de doorstart van NedCar. De provinciale steun bestaat uit een garantstelling van € 25 miljoen en een doorstartsubsidie van € 3,25 miljoen.
De doorstart van NedCar biedt zekerheid aan het behoud van de werkgelegenheid voor circa 1500 werknemers voor een langere periode.

Tijdens het debat uitten zich alle fracties verheugd over het bereikte resultaat en feliciteerden de betrokken partijen die dit mogelijk hebben gemaakt en spraken daarbij hun waardering uit. Complimenten gingen ook uit naar het personeel van NedCar.

Het Limburgs Parlement gaf een akkoord op een garantstelling van maximaal € 25 miljoen en gaf daarbij als wens aan dat van deze garantstelling geen precedentwerking mag uitgaan.

Ook ging het Limburgs Parlement akkoord met een doorstartsubsidie van maximaal € 3,25 miljoen. Naar aanleiding van een unaniem ondersteund amendement van het CDA werd een voorwaarde gesteld aan de dekking van deze subsidie, namelijk dat bij een eventueel positief saldo het ingezette subsidiebedrag wordt teruggestort in de reserve Essentmiddelen.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken