Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 11 mei 2017

Op 11 mei 2017 is het precies 150 jaar geleden dat het Verdrag van Londen werd bekrachtigd waarmee een einde kwam aan de dubbele staatkundige status van Limburg en Limburg enkel en alleen een provincie van Nederland werd.
Dit heuglijke feit werd op initiatief van Provinciale Staten op 11 mei 2017 gevierd met een symposium en een bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten in het Gouvernement in Maastricht.

Symposium Limburg 150 jaar uniek van én in Nederland

Op uitdrukkelijk verzoek van Provinciale Staten werden vooral inwoners van de provincie betrokken bij de viering. Hieraan werd uitvoering gegeven door 150 burgers via de burgemeesters van de 33 gemeenten uit te nodigen voor zowel het symposium als de feestzitting.
Sprekers tijdens het symposium waren de heer mr.dr. Th.J. Van Rensch, rijksarchivaris/
provinciearchivaris, de heer prof.dr. J.A. Knottnerus, voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en mevrouw K. Van der Ven, zakenvrouw Zuid- en Midden-Limburg 2016 en voorzitter MKB Limburg Maastricht-Heuvelland.

Klik hier voor het terugzien van het symposium en overige informatie over 150 jaar Limburg.

Groepsfoto symposium 11-5-2017

Aanwezigen symposium 11-5-2017

Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina Provincie Limburg.

Bijzondere feestelijke zitting van Provinciale Staten

Als sprekers tijdens de Statenvergadering waren onder meer aanwezig mevrouw mr. A. Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal en de heer dr. R.H.A. Plasterk, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Commissaris van de Koning dhr. Bovens beschreef in zijn betoog Limburg als 11e kind, nakomertje, dat uitgroeide tot een zelfbewuste jong-volwassene die bijzonder goed weet hoe ze de ontwikkeling van de anderen moet bijhouden, als ze hen al niet de weg wijst.
Mevrouw Broekers –Knol benoemde in haar bijdrage de Limburgse spirit, de Bourgondische inborst en een internationale blik waar Limburg ‘stolz’ op mag zijn. Minister Plasterk noemde Limburg  het voorportaal van Europa en roemde in zijn toespraak hoe Limburg als rolmodel voor de overige Nederlandse grensprovincies laat zien hoe je over de grenzen heen kunt kijken.
De motie Van den Akker en Vaessen c.s. inzake Limburg als Nederlands vooruitgeschoven post, werd aangenomen. Met deze motie wordt Den Haag opgeroepen om het mogelijk te maken - los van Rijksbeleid - dat Limburg als bijzondere grensprovincie ‘eigen’ afspraken kan maken met buurprovincies en –gemeenten over de grenzen heen.

Klik hier voor de beelden van de feestelijke zitting.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken