Bijzonderheden uit het Limburgs Parlement van 12 mei 2017

Provinciale Staten hebben besloten om minister Plasterk aan te bevelen om de heer drs. Th.J.F.M. Bovens te herbenoemen voor een volgende ambtsperiode van 6 jaar, ingaande 1 oktober 2017.

Aanbeveling herbenoeming

Met de aanbeveling voor herbenoeming van de heer Bovens nemen Provinciale Staten (PS) het advies over van de Vertrouwenscommissie herbenoeming Commissaris van de Koning (CdK) van Limburg.

Bezwaarschrift Sichting Intro in Situ tegen besluit PS inzake Erkenning Cultuurplanstatus 2017-2020

Het door de Stichting Intro in Situ ingediende bezwaarschrift inzake Erkenning Cultuurplanstatus 2017-2020 werd door Provinciale Staten niet-ontvankelijk verklaard. Provinciale Staten volgen hiermee het advies van de Adviescommissie.

Uitbreiding dagelijks bestuur Waterschap Limburg

Provinciale Staten gingen akkoord met een wijziging van het Reglement voor het Waterschap Limburg waardoor het mogelijk wordt om de maximale omvang van het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg te verruimen naar 6 leden in plaats van de huidige maximale omvang van 5 leden.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken