Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Limburg aangeboden aan Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) van Limburg namen op woensdag 13 januari 2016 als eerste provincie in Nederland het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht in ontvangst. 1875 Limburgers ondertekenden het burgerinitiatief

Voorzitter PS, de heer Bovens, neemt burgerinitiatief in ontvangst

Uit handen van Maastrichtenaar Mark Mülders heeft voorzitter van Provinciale Staten van Limburg, de heer Bovens, op 13 januari 2016 het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht Limburg in ontvangst genomen. Met dit burgerinitiatief wenst de initiatiefnemer een einde te maken aan de hobbyjacht: de jacht op hazen, konijnen, fazanten, wilde eenden en houtduiven waarbij onbeperkt en zonder objectieve noodzaak op deze dieren gejaagd mag worden tijdens het jachtseizoen.

Limburg is de eerste provincie waar het burgerinitiatief is aangeboden. In 10 andere provincies  in Nederland kunnen inwoners dit burgerinitiatief ook ondersteunen.

Burgerinitiatief

Met dit burgerinitiatief verzoekt initiatiefnemer Mülders Provinciale Staten om de jacht op de zogenaamde ‘vrij bejaagbare diersoorten’ volledig stop te zetten en hun invloed aan te wenden om bejaagbare en niet-bejaagbare diersoorten gelijkwaardige bescherming te bieden. Mülders wenst dat aan de hand van het burgerinitiatief binnen de provincie een fundamentele discussie wordt gevoerd over hobbyjacht en hierover in de nog door de Provincie te ontwikkelen natuurvisie een beleidskeuze wordt gemaakt. Eind december 2015 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Natuurbescherming, waardoor provincies met ingang van het jaar 2016 verantwoordelijk zijn voor en dus regels kunnen stellen aan de uitvoering van de jacht.

Mülders: ‘Ik ben erg blij met alle steun voor het burgerinitiatief. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van Nederlanders tegen de hobbyjacht is. 1875 inwoners uit Limburg steunen het burgerinitiatief, terwijl we maar 1500 handtekeningen nodig hadden om het burgerinitiatief aan te kunnen bieden aan Provinciale Staten Namens deze mensen hebben we vandaag de Provincie opgeroepen de hobbyjacht te stoppen.’

De heer Bovens onderstreepte het belang van het bestaan van het burgerinitiatief als een vorm van burgerparticipatie en het rechtstreeks kunnen benaderen van de Limburgse volksvertegenwoordiging om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. 

Procedure

Na ontvangst van het burgerinitiatief gaat de Provincie na of dit voldoet aan de voorwaarden. De volgende stap is de procedurebehandeling in de vergadering van Provinciale Staten, naar verwachting op 5 februari a.s. In deze vergadering wordt besloten of de inhoudelijke behandeling in een hierop volgende vergadering gaat plaatsvinden. Indien dat het geval is, zal dit gebeuren in de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN)  - naar verwachting op 19-02-2016 - waarna het Limburgs Parlement een besluit zou kunnen nemen in de vergadering van 18 maart 2016. 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken