Extra Commissie én Statenvergadering inzake Buitenring Parkstad Limburg

Op donderdag 20 juni om 15:00 uur extra Commissievergadering Ruimte, Infrastructuur en Financiën én donderdag 27 juni om 18:00 uur extra Statenvergadering. Beide vergaderingen vinden plaats in de Satenzaal.

De Raad van State heeft op 24 mei jl. besloten de uitspraak over het inpassingsplan van de Buitenring ca. 18 maanden aan te houden, namelijk totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak heeft gedaan over de evt. negatieve gevolgen van de stikstofuitstoot voor het Natura 2000-gebied langs de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch.
Door dit besluit dienen Provinciale Staten een besluit te nemen of en op welke wijze het project Buitenring Parkstad wordt gecontinueerd. Hiertoe zijn inmiddels een aantal scenario's gepresenteerd.
De voorbereidende commissievergadering vindt plaats op 20 juni, waarna besluitvorming is gepland in een extra de vergadering van Provinciale Staten op 27 juni a.s.

Raadpleeg voor nadere info, agenda en stukken de Politieke Kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken