Extra Statenvergadering inzake het financieel akkoord tussen het Rijk en de medeoverheden

Op woensdag 30 januari a.s. om 19:30 uur vindt een extra Statenvergadering plaats naar aanleiding van het concept-financieel akkoord tussen het Rijk en de medeoverheden.
De extra vergadering is aangevraagd door de fracties CDA, VVD, PvdA en 50PLUS uit het Limburgs Parlement.

Standpunt IPO
Op donderdag 31 januari vindt in het IPO (Interprovinciaal Overleg, de koepelorganisatie van de 12 provincies), overleg plaats over dit concept-akkoord, waarbij ook Gedeputeerde Staten van Limburg een standpunt zal innemen.
De coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en 50PLUS vrezen dat het akkoord verstrekkende gevolgen heeft voor de toekomstige financiële huishouding van Limburg en vinden het van groot belang dat Provinciale Staten, als hoogste orgaan van de provincie Limburg, zich over dit akkoord uitspreekt en aldus Gedeputeerde Staten input meegeeft voor het overleg in IPO-verband van 1 februari.

Klik hier voor de agenda en stukken van de extra Statenvergadering.
Aanvang 19:30 uur, Statenzaal Gouvernement Maastricht.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken