Extra Statenvergadering op maandag 23 februari 2015

Op verzoek van de Statenfracties SP en PVV wordt er een extra Statenvergadering gehouden naar aanleiding van een publicatie in NRC Handelsblad d.d. 11 februari 2015 over ingediende declaraties door de heer M. Verheijen in de tijd dat hij nog gedeputeerde van de provincie Limburg was.

De Statenvergadering start om 19:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.


Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

De volledige agenda en stukken zijn hier  te raadplegen, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Deze vergadering is tevens live te volgen via de webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken