Extra Statenvergadering op vrijdag 6 juni 2014

Op de agenda staan het afscheid van mevrouw Roefs en de heer Lebens en de voorgenomen toelating van een nieuw Statenlid en de benoeming en installatie van een nieuw lid van Gedeputeerde Staten.

Deze extra Statenvergadering start om 15:30 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn hier te raadplegen, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken