Extra vergadering Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 10 april 2014

Op de agenda staat de behandeling van ‘De Toekomst van Maastricht Aachen Airport’

Op donderdag 10 april a.s. om 18:00 uur uur start de extra vergadering van de Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
Klik hier voor de agenda en evt. stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken