Extra vergadering Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur op maandag 18-4-2016

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Provinciaal Inpassingsplan en coördinatieregeling Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum;
- Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (2016-2019).

Deze extra commissievergadering start om 18:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.


Zoeken

Uitgelicht

Zoeken