Extra vergadering Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 12-5-2017.

Op de agenda staat het volgende punt: Heroverwegingen in de railagenda.

Deze vergadering start om 09:00 uur en vindt plaats in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten en de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken