Limburgs Parlement organiseert op 5 september 2014 een expertmeeting snel internet

Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid laat zich informeren over actuele informatie in Limburg.

Expertmeeting over het onderwerp snel internet
Mede naar aanleiding van het initiatief van Statenlid Mackus van juni jl. om dieper in te gaan op de problematiek en de kansen van snel internet in de provincie Limburg én een motie van Statenlid Verhoijsen van 8 november 2013 over dit onderwerp, organiseert de Statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid op 5 september 2014 een expertmeeting over het onderwerp snel internet in Limburg.
Het doel van deze meeting is om van professionals deskundige informatie te verkrijgen over dit onderwerp en de actuele situatie in Limburg.
Later, op 18/19 september a.s. organiseert de commissie  over dit onderwerp nog een hoorzitting, waarbij gemeenten, belangenorganisaties, marktpartijen en burgers de gelegenheid krijgen de commissie te informeren over eigen ervaringen/initiatieven met betrekking tot (projecten op het gebied van) snel internet.

De informatie die de Statencommissie middels de expertmeeting en de hoorzitting aldus vergaart kan later eventueel leiden tot een nadere standpuntbepaling op het gebied van snel internet in heel Limburg door het Limburgs Parlement.

Programma expertmeeting
De expertmeeting start om 13:30 uur in de Statenzaal van het Gouvernement en is openbaar toegankelijk voor publiek.

13:30 uur                    

Opening door voorzitter mw. Brugman.

13:40-14:25

Presentatie door prof.dr.mr. J.Smits, Technische Universiteit Eindhoven. Over: techniek, Europese regelgeving, huidige stand van zaken, rol overheden.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

14:25-15:10

Presentatie door dhr. E. Huizer, directeur Surfnet.
Over: mogelijkheden van snel internet, samenwerkingsprojecten, kennisdeling, innovatie etc.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

15:10-15:55

Presentatie door dhr. K. Salemink, Rijksuniversiteit Groningen (mede-auteur van het RUG-rapport Breedband op het platteland). Over: plattelandsontwikkeling, sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en effecten.
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ca. 16:00 uur

Sluiting door voorzitter mw. Brugman. 
 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken