Provinciale Staten Limburg organiseren thema-avond Waterproof

Op woensdag 14 september a.s. organiseert de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid uit Provinciale Staten een thema-avond onder de titel ‘Waterproof’. Het initiatief voor deze avond komt van het CDA-Statenlid Johan Geraats, breed gesteund door de Statencommissie. Aanleiding is de regen- en hagelschade bij landbouwbedrijven die ontstond in de maand juni jl.

Klimaatverandering en de eventuele consequenties hiervan zijn in onze samenleving vaak onderwerpen van gesprek. De vraag die daarbij vaak wordt gesteld is dan ‘Waar moeten we ons op voorbereiden’.
Tijdens de thema avond wordt deze problematiek belicht door deskundigen vanuit diverse invalshoeken (meteorologie, landbouw, hydrologie, bodembeheer, verzekeringen etc.).
Moderator van de bijeenkomst is Statenlid Van de Ven, tevens vicevoorzitter van de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid.
De avond start om 18:00 uur (17:30 inloop met hapje/drankje) in de Peter Debyezaal van het Maastrichtse Gouvernement.

Aanvullend aan deze thema-avond wordt er begin 2017 nog een bijeenkomst gepland gericht op schade als gevolg van klimaatverandering bij particulieren en bedrijven.
Op basis van de informatie die aldus wordt verkregen zullen PS zich beraden over eventueel te nemen vervolgstappen.

De thema-avond is openbaar toegankelijk.
Klik hier voor meer informatie over het programma. 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken