Provinciale Staten benoemen G.P.J. Koopmans tot lid Gedeputeerde Staten

Tijdens de vergadering van het Limburgs Parlement op 6 juni 2014 werd dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans benoemd en beëdigd tot lid van Gedeputeerde Staten.
Dhr. Koopmans is daarmee de opvolger van dhr. Lebens, die op 6 mei jl. als gevolg van zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Sittard-Geleen, zijn functie als gedeputeerde neerlegde.

Op basis van de aanbevelingen van het CDA benoemden Provinciale Staten dhr. G.P.J. (Ger) Koopmans tot lid van Gedeputeerde Staten (stemuitslag: 23 stemmen op naam van Koopmans, 2 stemmen blanco, 11 stemmen op naam van Van Helvert en 1 op naam van Lebens).
Dhr. Koopmans is 51 jaar en woonachtig in Venlo.

beëdiging G

beëdigingsmoment van Gedeputeerde G. Koopmans

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken