Rondetafelgesprek van Statenleden over Openbaar Vervoer

Gesprek op 14 februari met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties over ‘de knip’ in het in 2016 aan te besteden Limburgs OV

Op 14 februari a.s. van 09:30 tot 14:00 uur vindt onder voorzitterschap van Statenlid mw. Roefs een Rondetafelgesprek plaats van leden van de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën met diverse ervaringsdeskundigen op het gebied van openbaar vervoer (gemeenten, reizigersdoelgroepen en belangenvertegenwoordigers). Het doel van dit gesprek is om de visie te vernemen van de genodigden op de keuze van ‘de knip’ in het voor Limburg opnieuw aan te besteden Openbaar Vervoer (OV). Met de knip wordt bedoeld, de knip tussen regulier en bijzonder vervoer.

Eind 2016 loopt de aan Veolia verleende concessie voor het OV af. Door Provinciale Staten is in november 2013 een Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld voor een nieuwe aanbesteding. Op basis van de hierin verwoorde ambities, doelen en keuzes dient het Programma van Eisen opgesteld te worden. Provinciale Staten hebben te kennen gegeven zoveel mogelijk actief betrokken te willen zijn bij de voorbereidingen van de aanbesteding OV. In dit kader is het Rondetafelgesprek geïnitieerd.


Het Rondetafelgesprek is openbaar toegankelijk en vindt plaats in het Gouvernement.
 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken