Sfeerimpressie ontmoeting Provinciale Staten met het Limburgse culturele veld over toekenningen cultuurplanstatus

‘Erg zinvol, maar misschien te laat’, was een veel gehoorde quote na de ontmoeting van de Limburgse cultuurinstellingen op 21 oktober 2016 met de leden van de Statencommissie Cultuur en Samenleving uit Provinciale Staten. De instellingen deelden hun ervaringen met de commissie op het proces en het voorstel dat op 11 november a.s. leidt tot besluitvorming door Provinciale Staten over het toekennen en afwijzen van subsidies voor de periode 2017-2020.

Aanleiding

Aanleiding voor deze ontmoeting vormt de aanstaande besluitvorming door Provinciale Staten over de erkenning van Limburgse cultuurinstellingen tot ‘cultuurplaninstelling’ of ‘subinfrastructuur’. Zo’n erkenning gaat gepaard met de toewijzing van bepaalde subsidiebedragen. Op initiatief van Statenlid Rossel (GroenLinks) werden de 32 instellingen die een aanvraag hebben ingediend uitgenodigd voor deze ontmoeting met de Statencommissie voor Cultuur en Samenleving (CS). Er waren 24 instellingen vertegenwoordigd.

Uitwisselen ervaringen

Onder leiding van Simone van Trier werd de instellingen gevraagd naar de ervaringen t.a.v. het doorlopen proces. Belangrijk aspect dat daarbij naar voren kwam, was het onderwerp communicatie. Genoemd werden tijdige communicatie met de instellingen gedurende het proces maar zeker ook het tijdstip van communicatie over het definitieve advies van de Provinciale Advies Commissie en het provinciale voorstel. Dit kan voor de instellingen en de betrokken medewerkers verregaande consequenties hebben. Zeker als er blijkt dat er grote verschillen zijn tussen aanvraag en advies/voorstel. Er kan zelfs sprake zijn van nadelige consequenties op de landelijke subsidies. Hier werd nadrukkelijk door de instellingen aandacht voor gevraagd.
Punt van aandacht waren ook de wegingsfactoren die gebruikt worden om tot een beoordeling te komen. Deze worden vaak als subjectief ervaren en er zou meer sprake moeten zijn van enige balans in die factoren. 

Naar aanleiding van het voorstel waarover Provinciale Staten op 11 november een besluit nemen riepen de instellingen de Statenleden op om zich nader te verdiepen in de individuele aanvragen. Er werd opgeroepen tot meer maatwerk, of zoals gezegd werd: ‘elke situatie, elke instelling is uniek’. Een duidelijk appèl werd gedaan aan Statenleden om meer betrokken te raken en aanwezig te zijn bij de cultuurinstellingen.
Verder werd gesproken over het cultuuraanbod in Limburg, de uitstroom uit het Limburgs cultuuraanbod, talentontwikkeling en de waarde van cultuur.
De instellingen riepen de provincie ook op om processen te vereenvoudigen.

Vervolg

De informatie uit deze ontmoeting wordt door de Statenleden meegenomen bij een hiervoor ingelaste extra vergadering van de Statencommissie CS, op 3 november 2016, aanvang 18:00 uur. Definitieve besluitvorming staat gepland voor 11 november 2016 tijdens de Statenvergadering.

cultuurplanbijeenkomst 21-10-2016

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken