Vergadering Ad hoc commissie op vrijdag 24 april 2015

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
- Statenvoorstel Smart Services Campus Heerlen, Basisrapportage;
- verder zijn er rondom de thema's Financiën, Infrastructuur, Ruimte, Economie, Bestuur, Duurzaamheid en Energie en Vergunningen diverse bespreekstukken aangevraagd.

De Commissievergadering start om 09:30 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en stukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken