Vergadering Jaarrekeningcommissie op 24-11-2017

Op de voorlopige agenda staan onder meer:
- Statenvoorstel controleprotocol accountantscontrole 2017;
- Planning & Control Cyclus, evaluatie en inrichting 2018.

De vergaderingstart om 09:00 uur in de Veldekezaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De vergaderstukken zijn beschikbaar in de vergaderapplicatie iBabs Pro of via de site https://portal.ibabs.eu/
log in met het zogenaamde burgeraccount:
Site: limburg
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger
De informatievoorziening via www.limburg.nl/ProvincialeStaten blijft onveranderd.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken