Vergadering Jaarrekeningcommissie op vrijdag 25-11-2016

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel van de Jaarrekeningcommissie inzake Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016;
- Evaluatie P&C cyclus 2016 en vooruitblik P&C cyclus 2017.

Deze Commissievergadering start om 16:00 uur.
Locatie: Veldekezaal Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het  spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 78 39 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via de politieke kalender.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken