Vergadering Limburgs Parlement op vrijdag 16-12-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten:
- Statenvoorstel Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis;
- Gewijzigd Statenvoorstel Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

Verder zullen Provinciale Staten een nieuw lid van Gedeputeerde Staten van Limburg benoemen als gevolg van het afscheid van Gedeputeerde Van der Broeck.

Deze Statenvergadering start om 09:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.
Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken