Vergadering Limburgs Parlement op vrijdag 4-11-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Programmabegroting 2017
- 2e Afwijkingenrapportage 2016
- Deelbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.
Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken