Vergadering Provinciale Staten op donderdag 19 juni met voortzetting op vrijdag 20 juni 2014

Op de agenda van 19 juni staan o.a. de volgende onderwerpen:
- afscheid Statenlid Krabbendam en toelating nieuw Statenlid tot Provinciale Staten
- jaarstukken 2013
Op de agenda van 20 juni staan o.a. de volgende onderwerpen:
- 2e tranche structuurversterkende projecten inclusief initiatiefvoorstel Titulaer (CDA) inzake financiering MKB in Limburg
- Voorjaarsnota 2014

De Statenvergadering start 19 juni om 18:00 uur en 20 juni om 09:30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via PS 19 juni en PS 20 juni; tevens via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken