Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 10-7-2015

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Initiatiefvoorstel inzake Commissieleden-niet Statenleden;
- Statenvoorstel Onderzoek Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door Gedeputeerde Staten;
- Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2015;
- Statenvoorstel Voorjaarsnota 2015.

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender. Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken