Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 11-12-2015

Attentie: In verband met de beperkte agenda start deze vergadering om 13:30 uur.
Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg;
- Financiële Eindejaarsbijstelling Programmabegroting 2015.

Deze Statenvergadering vindt plaats in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:

Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht

Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender

Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken