Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 16 mei 2014

Op de agenda staan onder andere: Statenvoorstel 'De toekomst van Maastricht Aachen Airport' en voorgenomen installatie Statenlid mevrouw H.C. Eijssen (SP)

De Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.
De volledige agenda en stukken zijn te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.

 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken