Vergadering Provinciale Staten op vrijdag 17-6-2016

Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Statenvoorstel Voorjaarsnota 2016
- Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2016

Deze Statenvergadering start om 10:00 uur in de Statenzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 Maastricht.

Meer informatie:
Burgers kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
Dit dient 24 uur voor aanvang van de vergadering gemeld te worden bij de Griffie (043) 389 78 39.

Klik hier voor de volledige agenda en vergaderstukken, deze zijn tevens te raadplegen via www.limburg.nl/ProvincialeStaten of via de politieke kalender.
Deze vergadering is tevens live te volgen via webcast.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken